NÄRINGSLIV

Campus i12 har nära kontakt med de branscher inom de områden våra utbildningar omfattar. Vi tar regelbundet in externa föreläsare som arbetar inom det aktuella området.

En fjärdedel av studierna består av arbetsplatsförlagda kurser, LIA (kort för Lärande i Arbete), vilka ger erfarenhet och kontakter med arbetslivet. Dessa kontakter är ovärdeliga eftersom de ofta leder till jobb efter avslutad utbildning.