Näringsliv

Campus i12 har nära kontakt med branschen. Vi tar in externa föreläsare som arbetar inom det aktuella området.

En fjärdedel av studierna består av arbetsplatsförlagda kurser, vilka ger erfarenhet och kontakter med arbetslivet. Dessa leder ofta till jobb.