Branschträff om driftsättning

Den 20 mars bjöd vi in drift- och underhållschefer från kraft- och fjärrvärmeanläggningar på temat driftsättning av nya och befintliga pannor.

Ämnet lockade totalt drygt 50 personer som under en dag fick lyssna på föreläsningar, men också träffa kollegor och utbyta erfarenheter.

"Jag är här idag för att få mer kunskap om driftsättning och ta del av de erfarenheter mina kollegor har. Men också för att lyssna på pannleverantörer och de konsulter som är duktiga på driftsättning" säger Joakim Fransson, driftchef Nybro Energi.

"Vi har målsättningen att bygga ut vårt kraftvärmeverk med en ny enhet, och då är det bra att få med sig en del erfarenheter från andra som varit i samma situation."

Både panntillverkare och konsulter var inbjudna som föreläsare. Och intresset från publiken var stort.

"Dagen arrangerades i anslutning till den utbildning för redan verksamma drifttekniker som Campus i12 genomför i energieffektiv driftteknik. Vi ser det som viktigt att branschen får möjlighet att träffas vid några tillfällen under tiden som deras driftpersonal utbildas hos oss" säger Gunnar Nilsson, utbildningsledare på Campus i12.