Branschträff om matarvattenteknik

Den 20 maj bjöd vi in drift- och underhållschefer från kraft- och fjärrvärmeanläggningar på temat matarvattenteknik. Dagen arrangerades i samarbete med Matarvattensektionen.

Ämnet lockade totalt drygt 50 personer som under en dag fick lyssna på föreläsningar, men också träffa kollegor och utbyta erfarenheter.

Föreläsarna har alla anknytning till Matarvattensektionen. Inom sektionen finns ett stort nätverk med mycket erfarenhet och kunskap kring matarvatten och dess tillämpningar.

Mats Hellman från Hellman Vatten AB pratade om övervakning och kontroll av vattenkvalitén, men också om vad man ska tänka på i samband med avställning och konservering av pannor.

Niclas Winge från EurowaterAB berättade om vattenrening och vikten av rätt vatten in i anläggningen för att minska risken för problem i olika delar av processen.

Benny Andersson och Alf Levin från Tiami Vattenkemi AB föreläste om kemikaliedosering och finjustering av vattenkvalién.

Anna Edebo från E.ON Värme AB avslutade dagens föreläsningar med presentera ett antal skadefall som var relaterade till vattenkemi. Hon visade exempel som väckte stor uppmärksamhet hos publiken.

"Dagen arrangerades i anslutning till den utbildning för redan verksamma drifttekniker som Campus i12 genomför i energieffektiv driftteknik. Vi ser det som viktigt att branschen får möjlighet att träffas vid några tillfällen under tiden som deras driftpersonal utbildas hos oss" säger Gunnar Nilsson, utbildningsledare på Campus i12.