Branschdag på Campus i12 den 20 mars om driftsättning

Onsdagen den 20 mars bjuder vi in drift- och underhållschefer till en branschdag om driftsättning av nya och befintliga pannor. Anmäl dig senast 2013-03-13.

Läs mer här.