Digital Design - Formbestämning, alla platser fyllda.

Nu är alla platser till utbildningen fyllda, vi har tom gjort ett överintag. Alla nya studenter är välkomna på månadag 26 augusti!