Göran Hellborg Utbildningsledare Visualisering av arkitektur / Visualisering av Rum, Inredning och Produkter 070 630 99 33 Arkitekt SAR/MSA

Hög kvalitet på visualiseringsutbildningen

Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en kvalitetsgranskning av 
utbildningen Visualisering av rum, inredning och produkter i Eksjö.
Myndigheten bedömer att utbildningen uppfyller myndighetens
fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet.
För mer information, kontakta utbildningsledare Göran Hellborg