Julia arbetar i Tyskland

Läs mer här om hur Julia hamnade i Tyskland, vad hon gör och tips till studenter.