Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

2018-01-26 lämnade Myndigheten för Yrkeshögskolan besked om vilka utbildningsanordnare som får klartecken att starta sökta utbildningar.

Campus i12, Eksjö, har beviljats start av Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 400 yhp.

Yrkeshögskoleutbildningar är en snabb väg att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett år efter avslutad utbildning har 9/10 fått jobb. Detta är ett resultat av att utbildningarna bedrivs i samarbete med näringslivet och speglar det behov av yrkesroller som finns i samhället. En utbildning beviljas start efter det behov som arbetsmarknaden har, samt att utbildningsanordnaren kan erbjuda den kvalitet som krävs för att bedriva utbildningen.

Vi på Campus i12 har en gedigen erfarenhet av att bedriva både yrkeshögskoleutbildningar samt högskoleprogram. Att vi beviljas start av Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en kvalitetstämpel på vår verksamhet samt att vi möter arbetsgivarnas framtida behov av kvalificerad personal. Beviljandet innebär att vi kan erbjuda en kvalitativ utbildning som är viktig för hela länet.

Vi kommer presentera den nya samt pågående utbildningar genom ett Öppet Hus 9 mars. Då är allmänheten välkomna att besöka våra lokaler, träffa studenter samt personal samt delta i workshops och föreläsare.

För mer information, kontakta studentrekryterare Ida Amrén T.0381-362 77, ida.amren@campusi12.se

Anmälan till Öppet hus sker på info@campusi12.se