Några platser kvar till Digital Design - Formbestämning, start 26 aug.

Det går att söka till utbildningen Digital Design - Formbestämning med start 26 augusti 2013. Vi har några platser kvar.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in så snart du kan. Men kontakta gärna oss också (Cathrine Dånsjö 0381-361 22).