Utbildningar som ligger rätt i tiden

Pressmeddelande 2017-04-12         

Vi lever i en händelserik tid. Allt sker på något sätt snabbare nu. Hackerangreppet Cloud Hopper öppnade våra ögon för hur människor på en helt annan kontinent kan komma åt våra lagrade företagsuppgifter. Ja, det sker snabbt nu. Och det gäller att se om sitt hus.  

I Fjärrvärmetidningen (Nr 2, Mars 2017) berättas att IT-hotbilden mot energibolag är stor. IT-attacker sker dagligen. Att just energibolag drabbas antas bero på att de är så viktiga för samhällsstrukturen.

Andra känsliga bolag är de som lagrar data i så kallade "moln". Det finns mycket känslig information som kan orsaka stor skada i fel händer. Att företag strävar efter att förekomma attacker tros bli en växande marknad och man kan se en tydlig efterfrågan efter IT-säkerhetstekniker framöver.

Kasernområdet på I12 har en lång tradition av att utbilda människor för att kunna skydda landet mot angrepp och vi på Campusi12 tycker att det känns naturligt att upprätthålla den traditionen. Eksjö har även en lång erfarenhet av konstnärliga, visuella utbildningar så som animation, konstfack och våra arkitekturprogram. Som en del av Eksjö kommuns eftergymnasiala verksamhet kan vi på Campusi12 erbjuda kvalitativa utbildningar i en unik miljö.