Yrkeshögskolemyndighetens beslut ang utbildningar

Idag meddelade YH-myndigheten sitt beslut angående vilka utbildningar som startar augusti 2015. Söktrycket har varit högt med många ansökningar, tyvärr kommer ej Behandlingspedagog-utbildingen att starta till hösten. Vi kommer att skicka in förnyad ansökan om utbildningsstart 2016.

Utbildningen Energieffektiv driftteknik fick två nya intagsomgångar och fortsätter därmed med intag hösten 2015.