Lite historik

Eksjö är starkt förknippat med animation och har så varit i mer än 20 år.

1986 hade Stig Lasseby, skaparen av bland annat Agaton Sax och Pelle Svanslös, flyttat sin filmstudio till Edshults säteri utanför Eksjö. I samband med flytten tog Lasseby kontakt med Eksjö kommun och väckte den första tanken på en animationsutbildning i Eksjö.

Komvux och gymnasiet blev intresserade av idén, vilket resulterade i en tvåårig utbildning på Komvux 1989. Den utbildningen lades sedan ner, för att 2002 satsa igen, men då som en KY-utbildning med Tekniska Högskolan i Jönköping som huvudman och nu med fokus på den digitala produktionen såsom animation, design, programmering och digitala effekter. År 1999 startade det som nu är Campus i12, då under namnet Högskolecenter Eksjö.

3D-utbildningen tillsammans med Compositing, startade på skolan 2005, Digital design startade 2008 och Arkitektur och Design startade 2011. Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar startade hösten 2013. Hösten 2014 startar de nya utbildningarna Teknisk Visualisering - BIM och Visuell design - Arkitektur och inredning. Från hösten 2014 byter Digital Design - Formbestämning namn till Digital Design - Surface Designer.

Utbildningarna går idag att söka via högskolan och Yrkeshögskolan. För mer information och våra aktuella utbildningsprogram se Utbildningar.