Lite historik

Eksjö är starkt förknippat med animation. 1986 hade Stig Lasseby, skaparen av bland annat Agaton Sax och Pelle Svanslös, flyttat sin filmstudio till Edshults säteri utanför Eksjö. I samband med flytten tog Lasseby kontakt med Eksjö kommun och väckte den första tanken på en animationsutbildning i Eksjö.

Komvux och gymnasiet nappade på idén och det resulterade i en tvåårig utbildning på Komvux 1989. Utbildningen återkom 2002 som en KY-utbildning med Tekniska Högskolan i Jönköping som huvudman och nu med fokus på den digitala produktionen som animation, design, programmering och digitala effekter. 1999 startade det som nu är Campus i12, då under namnet Högskolecenter Eksjö.

3D-utbildningen tillsammans med Compositing, startade på skolan 2005, Digital design startade 2008 och Arkitektur och Design startade 2011. Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar startade hösten 2013. Hösten 2014 startade utbildningarna Teknisk Visualisering - BIM och Visuell design - Arkitektur och inredning. Hösten 2014 bytte Digital Design - Formbestämning namn till Digital Design - Surface Designer.

I dagsläget erbjuder vi utbildningar inom design, visualisering, It-säkerhet och sjuksköteskeprogrammet.

Utbildningarna går idag att söka via högskolan och Yrkeshögskolan. För mer information och våra aktuella utbildningsprogram se Utbildningar.