Ida Amrén Studentrekryterare / Utbildningsledare IT-Säkerhetstekniker och Behandlingspedagog npf 0381 362 77
Mike Schneider Huvudlärare / IT-säkerhetstekniker 0381 422 19

Yrkesroller

Den tvååriga utbildningen till IT-säkerhetstekniker ger en generell yrkeskompetens som möjliggör anställning på en bred arbetsmarknad för IT-säkerhet. Utbildningen leder till yrkesrollerna IT-säkerhetsanalytiker, IT-säkerhetskonsult, IT-säkerhetsansvarig, IT-säkerhetstekniker, datasäkerhetskonsult, datasäkerhetsansvarig och Data Protection Officer. 

"Behovet av att rekrytera dataspecialister väntas fortsätta att öka och ligga på en hög nivå under de kommande tio åren. Yrkeskåren är ung, vilket innebär att pensionsavgångarna blir små. Antalet personer som utbildar sig inom IT har ökat de senaste åren och väntas fortsätta att öka. Ökningen blir dock inte tillräcklig för att behoven på arbetsmarknaden ska kunna fyllas. Konkurrensen om jobben för dataspecialister blir liten på fem och tio års sikt."
Robert Limmergård, Generalsekreterare Säkerhets-­ och försvarsföretagen

Yrkesrollen finns där kvalificerad IT-verksamhet bedrivs. Arbetsgivarna finns både i privata företag och i offentlig verksamhet. Kompetens inom IT-säkerhet efterfrågas inom de flesta branscher, inte minst inom finansiell verksamhet och företagstjänster, men även i hög utsträckning inom industri, handel och offentliga tjänster. Behovet av utbildade IT-säkerhetstekniker är stadigt växande.