Mike Schneider Huvudlärare / IT-säkerhetstekniker 0381 422 19
Bodil Äng Koordinator / Leg. Arbetsterapeut IT-Spåret 0381 361 22

IT-spåret (för dig med Aspergers syndrom)

 IT-spåret är…

…en utbildning för dig med Aspergers syndrom

IT-spåret är ett EU-projekt som startade 2012 01 01. Antalet platser är 15. Vi har löpande antagning.

Huvudman för utbildningen är Region Jönköpings Län. Utbildningen finansieras av medel från Region Jönköpings Län, Höglandets Samordningsförbund, Finnvedens Samordningsförbund samt Södra Vätterbygdens Samordningsförbund.

Samarbetspartners är försäkringskassan, arbetsförmedlingen, regionpsykiatrin, kommunerna i Region Jönköpings Län och Eksjö Vux.

All utbildning sker på Campus i12, Eksjö kommun.

Ansökningskrav:

 • Du har huvuddiagnosen Aspergers syndrom/högfungerande autism
 • Du har ett uttalat IT-intresse
 • Du bor i Jönköpings län
 • Du har fyllt 19 år
 • Du vill studera och arbeta med IT
 • Du är studiemotiverad

Ansökningsblankett finns i länkarna till vänster

Ett av huvudmålen med projektet är att den studerande ska bryta sin isolering och gå från sysslolöshet till ett arbete eller en adekvat sysselsättning utifrån kompetens och förmåga.

IT- spåret erbjuder:

 • specialanpassade lokaler
 • små studiegrupper
 • fast studieplats
 • individuella studieplaner
 • studier i egen takt
 • få lärare
 • tillgång till arbetsterapeut
 • undervisning sker måndag-fredag kl 12.00-16.00