Bodil Äng Koordinator / Leg. Arbetsterapeut IT-Spåret 0381 361 22
Mike Schneider Huvudlärare / IT-säkerhetstekniker 0381 422 19

IT-spåret (för dig med Aspergers syndrom)

 IT-spåret är…

…en utbildning för dig med Aspergers syndrom

Ansökningskrav:

 • Du har huvuddiagnosen Aspergers syndrom/högfungerande autism
 • Du har ett uttalat IT-intresse
 • Du bor i Jönköpings län
 • Du har fyllt 19 år
 • Du vill studera och arbeta med IT
 • Du är studiemotiverad

Ansökningsblankett finns i länkarna till vänster

 

Ett av huvudmålen med projektet är att den studerande ska bryta sin isolering och gå från sysslolöshet till ett arbete eller en adekvat sysselsättning utifrån kompetens och förmåga.

IT- spåret erbjuder:

 • specialanpassade lokaler
 • små studiegrupper
 • fast studieplats
 • individuella studieplaner
 • studier i egen takt
 • få lärare
 • tillgång till arbetsterapeut
 • undervisning sker måndag-fredag från kl 12.30

Vi har 15 platser och löpande antagning.

Värd för utbildningen är Kommunal utveckling, Region Jönköpings Län. Utbildningen finansieras av medel från Höglandets Samordningsförbund, Region Jönköpings Län,  Finnvedens Samordningsförbund samt Södra Vätterbygdens Samordningsförbund.

Samarbetspartners är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionpsykiatrin och kommunerna i Jönköpings Län.

All utbildning sker på Campus i12, Eksjö.