Carina Stende Utbildningskoordinator 0381 363 67

Sjuksköterskeprogrammet (180 hp)

OBSERVERA!

Upprop för Sjuksköterskeprogrammet, studiegrupp Eksjö

Obligatoriskt upprop för Sjuksköterskeprogrammet, studiegrupp Eksjö.

Måndag 14 januari 2019 kl. 09:00 i sal Ge308 Forum Humanum på Hälsohögskolan i Jönköping

 

OM YRKET

Att jobba som sjuksköterska innebär att utifrån ett professionellt förhållningssätt ha ansvar för omvårdnaden för personer med ohälsa eller sjukdom. Den vårdsökande personen står alltid i centrum och därför passar yrket dig som är intresserad av människor och deras livssituation samt har ett engagemang för att människor ska ha ett välbefinnande.

Din framtida arbetsgivare finns bland annat inom kommun, region eller inom den privata sektorn. Efter sjuksköterskeexamen erbjuder Hälsohögskolan dessutom specialistsjuksköterskeutbildning inom olika verksamhetsområden och magisterutbildning i omvårdnad.

 

OMVÅRDNAD

Som sjuksköterska har du ansvar för individens omvårdnad. Den vårdsökande ska bli sedd och förstådd som en unik person med individuella behov, värderingar och förväntningar.

I rollen som sjuksköterska krävs också kompetens inom ledarskap, medicinska och tekniska områden samt förebyggande hälsovård, undervisning och handledning.

Huvudområdet i programmet är omvårdnad men du kommer även att läsa medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen samt en valbar kurs.

Omvårdnad innebär att utifrån en vårdsökande persons livssituation främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och lidande samt verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet med hänsyn till kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Det innebär också att stärka personens egna resurser samt att tillgodose grundläggande behov.

 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen bedrivs med ett projekt- och problemorienterat arbetssätt där studentens eget lärande sätts i fokus. Arbetsformer anpassas efter kursens innehåll och grad av fördjupning och kan bestå av litteraturstudier, föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter enskilt eller i grupp.

I laborationer tränar du situationer som relaterar till den kommande yrkesfunktionen. De teoretiska kunskaperna från programmets kurser omsätts i praktiken genom att du har 21 veckors praktik (VFU) i kommun, region eller privat verksamhet.

JU erbjuder möjlighet till internationellt utbyte inom sjuksköterskeprogrammet.