Göran Hellborg Utbildningsledare - Visuell design - Arkitektur och inredning / Teknisk visualisering - BIM 070 630 99 33
Film om Visualisering av Arkitektur och Visualisering av Rum, Inredning och Produkter

Visualisering av arkitektur, 400 YH-poäng

Visualisering av arkitektur är en utbildning för dig som vill skapa kreativa och kommunicerande 3D-modeller, 3D-visualiseringar och bilder av städer, arkitektur, platser och miljöer tillsammans med arkitekter, stadsplanerare och designers.

Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings- och kommunikationsprocesser för arkitektur, stadsbyggande och hållbar stadsutveckling.

Utbildningen är en blandning av traditionella konstnärliga tekniker och de senaste digitala verktygen
för modelleringar, visualiseringar och bildframställning. Begrepp, termer, processer och historia om arkitektur, design och stadsplanering varvas med skissteknik, bildkomposition och fysiska modellbyggen. Grafisk kommunikation, layout och bildframställning med post-production varvas med Virtual Reality (VR) och Augmented Reality.

Undervisningen genomförs med yrkesverksamma arkitekter, designers, konstnärer, fotografer och 3D-artister. Utbildningen genomförs i studiomiljö och söker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör studieresor till Berlin och Köpenhamn och besöker ledande arkitektkontor. Programvaror i undervisningen är bl a 3D Studio Max, Photoshop, Revit, Illustrator och Indesign.

Med dina kunskaper och färdigheter kommer du att kunna framställa visualiseringar och bilder med hög kvalitet för många olika skeden i arkitektur- och planeringsprocesser.
Yrket, som visualiserare av arkitektur, är konstnärligt, kreativt och mycket hands-on vad gäller såväl digitala modeller, visualiseringar och bilder som konstnärliga tekniker.