Göran Hellborg Utbildningsledare Visualisering av arkitektur / Visualisering av Rum, Inredning och Produkter 070 630 99 33 Arkitekt SAR/MSA
Film om Visualisering av Arkitektur och Visualisering av Rum, Inredning och Produkter

Visualisering av arkitektur, 400 YH-poäng

Visualisering av arkitektur är utbildningen för dig som vill skapa kreativa och kommunicerande 3D-modeller, 3D-visualiseringar och bilder av städer, arkitektur, platser och miljöer tillsammans med arkitekter och stadsplanerare.

Utbildningen ger dig kunskaper för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings- och kommunikationsprocesser för arkitektur, stadsbyggande och hållbar stadsutveckling.

Utbildningen är en blandning av traditionella konstnärliga tekniker och de senaste digitala verktygen för modelleringar, visualiseringar och bildframställning. Begrepp, termer, processer och historia om arkitektur, design och stadsplanering varvas med skissteknik, bildkomposition och fysiska modellbyggen. Grafisk kommunikation, layout och bildframställning med post-production varvas med Virtual Reality (VR) och Augmented Reality.

Undervisningen bedrivs med yrkesverksamma arkitekter, designers, konstnärer, fotografer och 3D-artister. Utbildningen genomförs i studiomiljö och liknar en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör studieresor till Berlin och Köpenhamn och besöker ledande arkitektkontor.

Programvaror i undervisningen är de som används på arkitektkontor och hos andra arbetsgivare exempelvis 3D Studio Max, Photoshop, Revit, Illustrator och Indesign.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna framställa visualiseringar och bilder med hög kvalitet för många olika skeden i arkitektur- och planeringsprocesser. Yrket, som visualiserare av arkitektur, är konstnärligt, kreativt och mycket hands-on vad gäller såväl digitala modeller, visualiseringar och bilder som konstnärliga tekniker.