Göran Hellborg Utbildningsledare Visualisering av arkitektur / Visualisering av Rum, Inredning och Produkter 070 630 99 33 Arkitekt SAR/MSA
 • PROJEKT

  UTSIKTSPLATS

 • PROJEKT

  UTSIKTSPLATS

 • PROJEKT

  UTSIKTSPLATS

 • PROJEKT

  UTSIKTSPLATS

"En bra visualisering gör sig inte självt eller av programmet utan är en genomtänkt komposition där det gäller att förmedla en känsla och stämning. En medveten gemensam målbild och att lära sig hur man tar sig dit är nyckeln. Därför är praktiken så viktig för de studerande, då de får tid på företagen att lära sig deras kommunikation och deras gemensamma målbild." 
Tomas Hansen, Arkitekt, Yellon

-------------------------------------

EXEMPEL FRÅN UTBILDNINGEN - PROJEKT UTSIKTSPLATS - 5 VECKOR HELTID

Uppgift i kursen 3D III i årskurs 2. 

Individuell uppgift 

Mål och syfte
 
Målet med kursen är att du ska få djupare kunskaper och färdigheter i digitala verktyg, arkitektur, design och konstruktion.

Du ska även få en förståelse för de verktyg och metoder branschen använder sig av för att redovisa, kommunicera och presentera ett mindre byggnadsprojekt i en given topografi och omgivning med fokus på arkitektur, byggteknik, material och konstruktion.

Syftet är att med metoder, begrepp och verktyg, som används inom yrkesrollen, kunna arbeta med olika typer av kravspecificerat underlag och hantera olika typer av arbetsprocesser.

Uppgift

På en given plats ska en byggnad uppföras för att stödja en rikare upplevelse av platsen och dess karaktär. Platsen är VISTA KULLE utanför Huskvarna med en storslagen utsikt över Vättern. Platsbesök på egen hand rekommenderas.

Du får en digital situationsplan i form av en dwg (2D CAD). Med hjälp av nivåkurvorna bygger du nu en 3D-modell av terrängen 3D Studio Max. Ett ritningsunderlag, från beställare/arkitekt, i form av en planritning ska tolkas och bearbetas vad gäller volymer och rumssamband. Detta är utgångspunkten för ditt förslag.

Nu gör du en fysisk modell, en vit kartongmodell, i skala 1:100. 
Här studeras relationen / inplaceringen i terrängen.
Du bestämmer utifrån planen volymerna, rumshöjder och takformer, ev. med överljus.
Studera mått - proportioner, öppet och slutet, rumssekvenser, tungt och lätt, ljus och skugga.

Förslaget ska innehålla ett eller flera (utsiktsrum). Byggnaden ska vara väderskyddad, men behöver inte värmas upp. Information om platsen integreras i byggnaden.
Förslaget kan innehålla vattenytor, eldplats.

Utifrån den fysiska modellen upprättar du nu en digital modell i 3D Studio Max.
Studera rumssekvenser, ljusinfall, skuggor osv. Här studerar du noga relationen / inplaceringen i terrängen och det omgivande landskapet.

Volymer, byggteknik och konstruktion samt inplacering av volymerna i terrängen bestämmer du i samråd med lärare.
Materialval enligt tillhandahållen kravspecifikation bestämmer du vid samma tidpunkt.

Du får välja mellan 3 givna materialspecifikationer och du ska specificera alla ytor och material med hög detaljering i dina visualiseringar.

Ditt förslag presenteras i form av en utställning med vernissage och inbjudna gäster och pressen.

Disposition och lay-out bestämmer du själv men tänk på grafik, läsbarhet, typsnitt mm och att ditt förslag ska kunna läsas på en utställning av betraktare som inte känner till uppgiften.
Du gör förslagsvis Poster 1 (A2-format) med en säljande bild som förklarar ditt förslag samt kort beskrivning av förslaget. Viktigt att du berättar om vad det är för upplevelse du vill skapa,
bärande struktur/konstruktion, material och ytbehandling.
Poster 2 (A2-format) med ritningar och situationsplan.
Poster 3 (A2-format) med fler visualiseringar. Minst två bilder exteriört och en bild interiört. 

Förberedelser

Föreläsningar om utsiktsplatser, bl a exempel från Norge, konstruktion, byggteknik, material / ytor och ljus genomförs i undervisningen men bör kompletteras med egen research. Sök efter bilder på konceptuella och spektakulära projekt för att få flera synsätt på uppgiften.

Föreläsningar och handledning i fördjupad 3D, Auto-Cad, V-ray och Photo-shop ingår i kursen.