Göran Hellborg Utbildningsledare Visualisering av arkitektur / Visualisering av Rum, Inredning och Produkter 070 630 99 33 Arkitekt SAR/MSA
Film om Visualisering av Arkitektur och Visualisering av Rum, Inredning och Produkter

Kurser

ÅRSKURS 1

Arkitektur, inredning och rum (25 YH-poäng)
Kursen ger en grundläggande introduktion till skapandet av arkitektur, inredning och rum samt till hur arkitektur kommuniceras med hjälp av ritningar, modeller, bilder och ord.

Modellering och visualisering (25 YH-poäng)
Här lär du dig grundläggande begrepp, metoder och olika digitala verktyg och deras användningsområden samt hur de kan tillämpas för visualisering och modellering av arkitektur, inredning och rum.

Form-material-ljus-färg (25 YH-poäng)
Kursen ger fördjupad kunskap om arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Du får vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, textur och färg för bildskapande.

Visualisering av form - material - ljus - färg (25 YH-poäng)
Här får du fördjupad kunskap om digital visualisering av arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, textur och färg för digital visualisering.

Bildkommunikation och projektarbete (25 YH-poäng)
Kurser ger grundläggande kunskaper i grafisk kommunikation och i att hantera verktyg för layout, bildhantering och text. Kursen ger också kunskap om bildkommunikation och den grafiska formgivningens betydelsebärande egenskaper i designkommunikation.

Grafisk design och presentation (25 YH-poäng)
Kurser ger fördjupade kunskaper i grafisk design, bildkommunikation, bildanalys och komposition för att med digitala verktyg göra portfolio och presentationer. Den studerande ska utveckla förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten

LIA -­ Lärande i arbete I (50 YH-poäng)
På den första LIA-kursen får du utveckla din egen yrkeskompetens och kännedom om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för de olika yrkesgrupper, roller och kompetenser som finns på ­företaget.

ÅRSKURS 2

Stadsbyggande och miljöer (25 YH-poäng)
Kursen ger grundläggande kunskaper i begrepp, metoder och verktyg för ett hållbart stadsbyggande utifrån ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Vidare ger kursen förståelse för stadsbyggnadsplanering, analyser (geografiska informationssystem, solstudier mm), skeden och processer.

Exteriör visualisering  (25 YH-poäng)
Kursen ger fördjupad kunskap om digitala metoder, begrepp och verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering i olika skeden av stadsrum, miljöer och byggnadsexteriörer. Vidare får du fördjupad kunskap om ljussättning, byggnadsmaterial, detaljer och färg för digital visualisering av stadsbyggnadsprojekt och arkitektur.

Komplexa rum (25 YH-poäng)
Kursen leder till en mer avancerad och självvald riktad förståelse för digitala verktyg, arkitektur, design och konstruktion. Dessutom syftar kursen till att den studerande vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk och visuell gestaltning av avancerade geometriska former och strukturer i komplexa rumssammanhang. Vidare ska den studerande tränas i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär.

VR - Virtual reality i arkitektur och stadsbyggande (25 YH-poäng)
Som studerande får du kunskap om animation, rörlig bild och VR - Virtual Reality. Kursen innehåller moment som ger teoretiska och praktiska kunskaper inom såväl projektbaserad foto-­ och filmteknik som bildkommunikation. Den studerande ges möjlighet att utveckla färdigheter i processer för animation, rörlig bild och Virtual Reality.

Arkitekturtävlingar och presentationer  (25 YH-poäng)
Kursen ger en fördjupad kunskap om, och färdigheter i, att utforma, bearbeta och presentera förslag på arkitektur och byggd miljö i olika former och sammanhang. Den studerande ska utveckla fördjupad förmåga till konstruktiv reflektion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten.

Examensarbete -  Visualisering av arkitektur  (25 YH-poäng)
Kursen innebär att du som studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt och med relevanta metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som skapats i utbildningen. Kursen ger även orientering om vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering.

LIA -­ Lärande i arbete II  (50 YH-poäng)
Under den andra LIA-kursen får du fördjupa och utveckla din egen yrkeskompetens och kännedom om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Under denna kurs får du arbeta mer självständigt och kunna ta ett eget större ansvar.