Göran Hellborg Utbildningsledare Visualisering av arkitektur / Visualisering av Rum, Inredning och Produkter 070 630 99 33 Arkitekt SAR/MSA
Film om Visualisering av Arkitektur och Visualisering av Rum, Inredning och Produkter

Programinnehåll

Utbildningen Visualisering av arkitektur ger kunskaper i arkitektonisk gestaltning och olika former av modellerings-­ och visualiseringstekniker för att producera modeller, ritningar och bilder av arkitektur och olika miljöer.

Utbildningens fokus är byggd miljö. Byggd miljö handlar om att studera planerade, utformade och kommunicerade fysiska miljöer. Det inbegriper allt från enskilda byggnadsverk, stadsmiljöer till infrastruktur.

"Altens Design & Visualiseringsavdelning växer i takt med att våra kunders behov ökar inom 3D och Animation. Våra 3D grafiker/animatörer jobbar idag som konsulter inhouse hos oss på AltenD&V eller hos på plats hos våra kunder: Volvo AB, Volvo Cars, ABB, Atlas Copco, SCA, Geely Design, Liljewall Arkitekter, White, Green Village för att nämna några.

Vårt behov av kompetenta 3D grafiker växer stadigt! Vi ser också en ökad efterfrågan av realtidsvisualisering då utvecklingen ser ut att gå åt det hållet. Vi har goda erfarenheter av Campus i12 och dess studenter. Branschen känner till namnet och vet att kompetensen är god om man gått på Campus i12!"
Olof Stenlund, Business Manager, Alten AB

Utbildningen leder fram till yrkesrollen "visualiserare av arkitektur".

Se mer på https://vimeo.com/152957765