Göran Hellborg Utbildningsledare Visualisering av arkitektur / Visualisering av Rum, Inredning och Produkter 070 630 99 33 Arkitekt SAR/MSA

Samarbetspartners

Denna utbildning är framtagen i samarbete med företag i branschen där det finns behov av arbetskraft. Våra samarbetsföretag är aktiva i genomförandet av utbildningen och du kommer träffa representanter från dem i föreläsningar, studiebesök och under praktikperioderna. Vi är stolta över vårt nätverk av företag och jobbar löpande med dem för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet. De är också din garant för att utbildningen leder till en yrkesroll där det finns anställningsbehov så att du har goda möjligheter till jobb efter din examen.

2BK Arkitekter AB
Stockholm
www.2bka.se

agnasArk AB
Leksand
www.agnasark.se

Alten AB
Göteborg
www.alten.se

Aperto Arkitekter
Stockholm
www.aperto.nu

Arkitektgruppen GKAK AB
Norrköping
www.gkak.se

Arkitekthuset
Jönköping
www.arkitekthuset.se

Belatchew Arkitekter
Stockholm
www.belatchew.com

Bim Object AB
Malmö
www.bimobject.se

Bloomimage
Hamburg Tyskland,
www.bloomimages.de

Convergo AB
Jönköping
www.convergo.se

Liljewalls arkitekter
Göteborg
www.liljewall.se

ROOF Arkitekter
Örebro
www.roofarkitekter.se

RåFormat Visualiseringsbyrå
Göteborg
www.raformat.se

Semrén och Månsson Arkitektkontor AB / Zynka AB
Göteborg
www.semren-mansson.se

Sightline Vision AB
Stockholm
www.sightline.se

Sweco Architects
Stockholm
www.sweco.se

Walk the room AB
Stockholm
www.walktheroom.com

White Arkitekter AB
Stockholm och Göteborg
www.white.se

Willa Nordic AB
Jönköping
www.willanordic.se