Göran Hellborg Utbildningsledare Visualisering av arkitektur / Visualisering av Rum, Inredning och Produkter 070 630 99 33 Arkitekt SAR/MSA

Yrkesroller

Visualiserare av arkitektur arbetar i första hand på arkitektkontor, som teknikkonsulter eller på kommunernas stadsbyggnadskontor. Yrkesrollen finns även representerad hos företag som har behov av att visualisera arkitektur, t.ex. byggföretag, ingenjörsbyråer, teknikkonsulter och reklambyråer.

Visualiseraren kompletterar andra yrkesroller, framför allt arkitektens och stadsplanerarens roller i designprocessen. Visualiseraren är specialiserad på att skapa olika typer av gestaltningar, särskilt fotorealistiska bilder, film och virtual reality (VR), med hjälp av avancerade digitala verktyg.

Visualiseringar används i olika sammanhang under designprocessen, bl.a. i tidiga skeden för skisser och planering. Under processen som beslutsunderlag och till marknadsföring av objekt eller miljöer.

"Jag arbetar som VD på ett 3D-studioföretag som i första hand 3D-visualiserar lokaler och kommersiellafastigheter. Vi har anställt 3 studenter från Campus i12 de senaste 2 åren och ser att behovet ökar ständigt av duktig personal inom vår bransch. Det är stora beslut i den kommersiella fastighetsbranschen, och många beslut hos hyresgäster tas innan man har skrivit på kontrakt för hyreslokalerna. Därav ett stort behov att illustrera och visualisera hur det kan se ut när projekten är färdigställda."
Jesper Adeberg, VD och grundare av Walk the Room AB

 ,