Göran Hellborg Utbildningsledare Visualisering av arkitektur / Visualisering av Rum, Inredning och Produkter 070 630 99 33 Arkitekt SAR/MSA

Organisation

Utbildningsprogrammet är ett yrkeshögskoleprogram från Jönköping University och genomförs på Campus i12 i Eksjö.

Detta ger dig som studerande tryggheten av att ha en högskola som driver utbildningen samtidigt som du studerar på en mindre ort där vi har fokus på utbildningar just inom digital visualisering. Vi har rätt lokaler och utrustning och du studerar tillsammans med andra som också valt att specialisera sig inom området.

Utbildningen bedrivs inom Yrkeshögskolan vilket innebär att vi kombinerar teori med många praktiska moment för att du snabbt ska kunna nå den spetskompetens som arbetslivet efterfrågar. Utbildningsformen innebär också att du under 6 månader gör praktik hos företag och kan fördjupa dina kunskaper tillsammans med yrkesverksamma och arbeta med riktiga projekt. 

Mer om Yrkeshögskolan som utbildningsform
https://www.yrkeshogskolan.se/Om-yrkeshogskolan/

Mer om Jönköping University
https://ju.se/om-oss/jonkoping-university.html