Göran Hellborg Utbildningsledare Visualisering av arkitektur / Visualisering av Rum, Inredning och Produkter 070 630 99 33 Arkitekt SAR/MSA
Film om Visualisering av Arkitektur och Visualisering av Rum, Inredning och Produkter

Programinnehåll

Utbildningen Visualisering - rum, inredning och produkter ger kunskaper i rumslig gestaltning med tillhörande inredningar, möbler, produkter och artefakter och olika former av modellerings-­ och visualiseringstekniker för att producera 3D-modeller, ritningar och visualiseringar - bilder av rum, inredningar och produkter för olika miljöer och avnämare.

"För LAMMHULTS och för den bransch vi lever i är design managment A och O. Att design finns med hela vägen, både i de strategiska och de kreativa besluten och processerna är den långsiktigt hållbara vägen. Visualiseringar har här en mycket viktig roll som underlag för beslutsprocessen och vi ser behovet av denna tjänst, allra helst internt"
Ulrika Johansson Ståhl, Marknadschef, Lamhults Möbel AB

Utbildningens fokus är inredd miljö. Inredd miljö handlar om att studera planera, utformade och kommunicerade fysiska miljöer. Utbildningen leder fram till yrkesrollen "visualiserare för rum, inredningar och produkter".