Rekryteringsdag på Campus i12

Varje år i slutet av oktober anordnar programansvarig för Digital visualisering, Sofia Delis, en rekryteringsdag på Campus i12.

Företag runt om i Europa bli inbjudna att intervjua studenter inför deras praktik som ligger på vårterminen och avslutar deras två år på utbildningen med 20 veckor.

 

Hösten 2016 kom följande företag till oss på Rekryteringsdagen:

Frankfurt - Pixomondo

London -  Double NegativeFramestore

Fredriksberg - BaconX

Copenhagen - Ghost

Gothenburg - Filmgate

Malmö - Redloop

Stockholm - Fido / BläckSwissILPChimneyFilmic Art, Media Monks, Splay Networks, The Line