Rekryteringsdag på Campus i12

Varje år i slutet av oktober anordnar programansvarig för Digital visualisering, Sofia Delis, en rekryteringsdag på Campus i12.

Företag runt om i Europa bli inbjudna att intervjua studenter inför deras praktik på 20 veckor som avslutar deras tvååriga utbildning.

 

Hösten 2016 kom följande företag till oss på Rekryteringsdagen:

Frankfurt - Pixomondo

London -  Double NegativeFramestore

Fredriksberg - BaconX

Copenhagen - Ghost

Gothenburg - Filmgate

Malmö - Redloop

Stockholm - Fido / BläckSwissILPChimneyFilmic Art, Media Monks, Splay Networks, The Line