Kurser på Visuella effekter (120 hp)

Start HT 2018

År 1 - Gemensamma kurser
CGI-introduktion
Digital bildhantering
Preproduktion
Postproduktion, flöden och processer I

Profil Digital compositing
Rotoscoping and plate preparation
Compositing I
Compsiting II
On set supervision DC

Profil 3D-visualisering
3D-animation
3D I
3D II
On set supervision 3D

År 2 - Gemensamma kurser
Vetenskapliga arbetsmetoder och kommunikation
Examensarbete för Digital visualisering
Näringslivsförlagd kurs (NFK)
Postproduktion, flöden och processer II

Profil Digital compositing
Compositing III

Profil 3D-visualisering
3D III valbar kurs
Technical Direction
Look Development

EXAMEN
Högskoleexamen med inriktning mot Visuella effekter