Begrepp under studietiden Det finns en hel del begrepp som återkommer under din studietid. Läs mer om vilka och vad de innebär.
Folkbokföring i Eksjö 0771 567 567 Om du som student bor i Eksjö ska du också folkbokföra dig här.
Särskilt stöd Du själv har möjlighet att påverka så att din studietid blir optimal för dig om du är i behov av särskilt stöd.
Distansstudent På Campus i12 kan du som distansstudent boka plats för egna studier eller i grupp.