Antagning Högskoleprogram 036 10 10 50 Kontakta högskoleservice för frågor om antagning till Högskoleprogram
Antagning Yrkeshögskola 036 10 10 59 Kontakta enheten för antagning till Yrkeshögskola
Ansök till IT-säkerhetstekniker Ansökan skickas till Campus i12, Kaserngatan 24A, 57535 Eksjö

Antagning och ansökan

Våra yrkeshögskoleutbildningar är öppna för sen ansökan. Sena ansökningar behandlas i turordning och det kan bli aktuellt med reservplatser. Följ anvisningarna för respektive utbildning så alla bifogade dokument kommer med i ansökan.

 

Ansökningar (gäller ej IT-säkerhetstekniker) hanteras av Antagningsenheten i Jönköping (gällande behörighet, betyg, antagningsbesked osv) .

Rutinerna är olika för Högskoleutbildning och Yrkeshögskoleutbildning.

 

Visualisering av Arkitektur, 400 Yh-p (yrkeshögskola) Öppen för sen ansökan

Sök via knappen Till Yh-ansökan till höger på sidan.

 

Visualisering av rum, inredning och produkter, 400 Yh-p (yrkeshögskola)   Öppen för sen ansökan

Sök via knappen Till Yh-ansökan till höger på sidan.

 

IT-säkerhetstekniker, 400 Yh-p (yrkeshögskola)  Öppen för sen ansökan

Ansökningsblankett finns under utbildningssidan.

 

Behandlingspedagog npf, 400 Yh-p (yrkeshögskola)  Öppen för sen ansökan

Sök via knappen  Till Yh-ansökan  till längst upp till höger på sidan

 

Visuella effekter, 120 hp (högskoleprogram) (Ansökan stängd)

Sök via knappen Till ansökan längst upp till höger på sidan.