Examensbevis för Högskoleprogram Elektronisk ansökan om Examensbevis för Högskoleprogram. Kontrollera att alla resultat är inrapporterade innan ansökan lämnas. I examensbeviset kan endast avslutade kurser ingå.
Examensbevis för Yrkeshögskola Du behöver inte ansöka om Examensbevis från en Yh-utbildning. Den skickas till dig efter 60 dagar.

Betygs- och examensintyg

Det skiljer sig på Examensbevis för ett Högskoleprogram och en Yrkeshögskoleutbildning. 

För ett Högskoleprogram måste man skicka in en ansökan om att få ut Examensbeviset medan för en Yrkeshögskoleutbildning så skickas det hem per automatik till dig efter 60 dagar.

 

Vad som gäller för båda studieformer är att alla kurser i utbildningen ska vara godkända innan ett Examensbevis kan utfärdas.