Examensbevis för Högskoleprogram Elektronisk ansökan om Examensbevis för Högskoleprogram. Kontrollera att alla resultat är inrapporterade innan ansökan lämnas. I examensbeviset kan endast avslutade kurser ingå.
Examensbevis för Yrkeshögskola Du behöver inte ansöka om Examensbevis från en Yh-utbildning. Den skickas till dig efter 60 dagar.

Betygs- och examensintyg

Det skiljer sig på Examensbevis för ett Högskoleprogram och en Yrkeshögskoleutbildning. 

För ett Högskoleprogram måste du skicka in en ansökan om att få ut Examensbeviset .

För en Yrkeshögskoleutbildning så skickas det hem per automatik till dig efter 60 dagar.

 

Alla kurser i utbildningen ska vara godkända för att ett examensbevis kan utfärdas.