Begrepp som du som student kan stöta på under din studietid

Heltidsstuderande

Heltidsstuderande räknas den som läser 30 högskolepoäng per termin, dvs. 1,5 hp/vecka. 

Läser du en Yrkeshögskoleutbildning omfattar en termin 100 yrkeshögskolepoäng, dvs, 5yhp/vecka.

Terminsregistrering

Du som läser ett program måste registrera dig på varje programtermin via Ladok/Vklass webbtjänster i anslutning till terminsstart. 

Terminstider

Terminstider är den tid som studierna pågår och det är dessa tider som CSN har tillgång till. Du hittar vilka terminstider som gäller här. Observera -
För IT-Säkerhetsteknikerutbildningen gäller andra terminstider.

Kurstillfälle

Innehåller information om vilka veckor en kurs ges, i vilken takt och på vilken ort. 

Kurskod/Ladokkod

En unik kod för varje kurs på sex tecken som du kan stöta på vid t.ex. registrering, i Ping Pong eller när du tittar på dina resultat. 

Provkod

En kurs innehåller en eller flera provkoder som är kopplade till kursens examinationsmoment. Det är på provkoden som dina resultat registreras. När resultat finns på samtliga provkoder kan slutbetyg för kursen sättas. 

Examinator

För varje kurs på grund- och avancerad nivå utses en examinator som sätter betyg på kurs eller del av kurs. Du hittar information om vem som är examinator på kurssidan på webben samt i Ping Pong.