Centrala Studiestödsnämnden När du studerar på högskola kan du få studiemedel. Det består av bidrag och lån. Här finns den information du behöver för att söka studiemedel.
Ladok på webben Uppgifterna i Ladok gör det möjligt för studenten att följa sina studier. Studenter kan själva se sina registreringar och resultat via Ladoks webbtjänster. Ladokuppgifterna om registreringar ligger till grund för CSN för utbetalning av studiemedel.

CSN och terminsregistrering för högskoleprogram

Registrera dig på alla kurser i programmet

När CSN kontrollerar uppgifterna från skolorna tittar de bland annat på om du har varit registrerad på alla kurser du sökt studiemedel för. Om registreringarna inte stämmer med de uppgifter du lämnat till dem, utreder de ditt ärende på nytt. Har du fått pengar som du inte har rätt till, måste du betala tillbaka dem. Då får du ett återkrav.

Du måste vara registrerad på varje enskild kurs. Det räcker inte med en programregistrering. Se därför till att du registrerar dig på alla kurser du läser. Det är viktigt att dina kursregistreringar stämmer överens med det antal poäng per vecka som du skrivit i din ansökan till CSN.

Registrering på kurserna görs via Ladok på webben. Du loggar in med dina kontouppgifter som du får på det gråa regsitreringskortet som följer med i ditt välkomstbrev. Som ny student kan du registrera dig från och med en vecka innan terminsstart och fram till dagen innan terminen start. Vid termin två, tre och fyra kan du registrera dig från och med terminsstart och tre veckor in i terminen.

 

Studieförsäkran

För att CSN ska kunna betala ut dina pengar måste du lämna en studieförsäkran. När du lämnar den försäkrar du att du studerar eller tänker börja studera enligt de uppgifter som står i ditt beslut om studiemedel.

Du får din studieförsäkran tillsammans med ditt beslut om studiemedel. Kontrollera alltid att uppgifterna i ditt beslut stämmer innan du lämnar din studieförsäkran.

Du kan lämna din studieförsäkran i samband med att skolan börjar, men först måste du ha fått ditt beslut om studiemedel.

 

När får du dina pengar?

Det är inte säkert att du får dina pengar direkt efter att du lämnat din studieförsäkran. Innan du kan få dina pengar är det fler saker som du behöver göra. När allt är klart för utbetalning, tar det två bankdagar innan du får dina studiemedel.

Det som krävs för att du ska få pengarna är att du:

  • Fått ett beslut från CSN som visar att du får studiemedel.
  • Blivit antagen och registrerat dig på kursen eller utbildningen.
  • Meddelat Swedbank vilken bank och vilket konto du har. Detta gäller endast om du inte haft studiestöd förut eller om det gått mer än ett år sedan du senast hade studiestöd.
  • Lämnat din studieförsäkran.

 

Ansökan till Studiemedel för Högskoleprogram sker genom Centrala Studiestödsnämndens hemsida.