Centrala Studiestödsnämnden Du kan få studiemedel när du läser på en yrkeshögskola. Yh- utbildningar har ett eget poängsystem där 100 poäng motsvarar 20 veckors heltidsstudier, dvs 5 poäng per vecka är heltid.

CSN för Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolan (YH) omfattar eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar.

Yrkeshögskolan baseras från näringslivets krav på kompetens när det gäller praktiska yrkeskunskaper, i stället för att ha den traditionellt vetenskapliga grund som den vanliga högskolan har. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som har hand om de utbildningar som ingår i yrkeshögskolan.

YH-utbildningar

  • är på eftergymnasial nivå och leder antingen till en yrkeshögskoleexamen (utbildning på 200 poäng) eller till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (utbildning på minst 400 poäng).
  • anordnas av kommuner, företag, organisationer och högskolor. Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka som får anordna en YH-utbildning.
  • har ett eget poängsystem där 100 poäng motsvarar 20 veckors heltidsstudier, det vill säga 5 poäng per vecka är heltid.
  • kan i vissa fall ta ut en undervisningsavgift av dig som studerar.
  • ger vanligtvis rätt till studiestöd.

 

När ger utbildningen inte rätt till studiestöd?

Du kan inte få studiemedel för uppdragsutbildningar inom yrkeshögskolan. Med uppdragsutbildning menas en utbildning som någon har beställt av skolan. Det kan exempelvis vara en skräddarsydd kurs som ett företag beställer för sina anställda.

 

Ansökan av studiemedel för Yrkeshögskoleutbildningar sker genom Centrala Studiestödsnämndens hemsida.