Pedagogisk stöd Högskoleutbildning
Pedagogisk stöd Yrkeshögskola

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Övergripande på Campus i12 strävar vi efter att skapa en miljö som passar alla människor. Det betyder att du själv har möjlighet att påverka så att din studietid blir optimal för dig. Har du till exempel dyslexi, så kan du få tentor upplästa istället för i skrift.

Campus i12´s lokaler är anpassade för rullstolsburna.

 

Att tänka på

  • Om du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser som kan behövas.
  • Du behöver ha tänkt igenom ditt stödbehov och kunna visa på de omständigheter som talar för att du har ett verkligt behov av extra stödinsatser.