Visuella effekter 120 hp Internationellt program som fokuserar på visuella effekter för film- och reklam. Programmet utgörs av två profiler, Digital compositing och 3D-visualisering. Programmet ges endast på engelska.
IT-Säkerhetstekniker 400 Yh-poäng Utbildningen IT-säkerhetstekniker erbjuder kunskapen, färdigheterna och kompetensen att agera och reagera mot angrepp. Du får lära dig att agera som angripare - d.v.s. bryta sig in på ett nätverk samt hur man skyddar sig mot angreppen.
Visualisering av Arkitektur 400 Yh-poäng Visualisering av arkitektur är en utbildning för dig som vill skapa kreativa och kommunicerande 3D-modeller, 3D-visualiseringar och bilder av städer, arkitektur, platser och miljöer tillsammans med arkitekter, stadsplanerare och designers.
Visualisering av Rum, Inredning och Produkter 400 Yh-poäng Visualisering av Rum, Inredning och Produkter är en utbildning för dig som vill skapa kreativa och kommunicerande 3D-visualiseringar, modelleringar och bilder av rum, möbler- och inredningar och produkter tillsammans med inredningsarkitekter, möbelarkitekter, industridesigners och formgivare.
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp I rollen som sjuksköterska krävs kompetens inom ledarskap, medicinska och tekniska områden samt förebyggande hälsovård, undervisning och handledning.
Digital Design - Surface Designer Ingen antagning 2017 En utbildning för blivande formbestämmare, länken mellan designer och konstruktörer. Känsla, öga och teknik som formar framtida designade produkter!
Visuell design - Arkitektur och inredning Ingen antagning 2017 Visuell design - Arkitektur och inredning är en utbildning för dig som vill skapa säljande och kreativa 3D-visualiseringar på ett arkitektkontor, designföretag eller på ett stadsbyggnadskontor.
Teknisk visualisering - BIM Ingen antagning 2017 Är du intresserad av byggnation, arkitektur, digitala bilder och projektkommunikation så är Teknisk visualisering - BIM en utbildning för dig!
Energieffektiv Driffteknik för fjärr- och kraftvärmeproduktion Ingen antagning 2017 Energieffektiv Driffteknik för fjärr- och kraftvärmeproduktion Det här är en etablerad utbildning som tagits fram av branschen själv i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping.